Clavus durus og Clavus mollis

Clavus durus er latin navnet for hard torn. Trykket på foten er konsentrert på et punkt og det utsatte området presses sammen til en hard massiv horndannelse. Dersom trykket fortsetter blir spissen på hornkjernen tvunget innover og trykker på nervetrådene.

Clavus mollis er latin navnet for bløt torn. I midten av tornen er huden delvis forsvunnet og omdannet til en tynn hinne. Rundt sentrum av tornen dannes det en ring av sammenpressede hornceller. Bløte torner ses oftes mellom tærne der leddet i tåen har fått en forsyvning.